Årets musikal er i utgangspunktet en elevfest for 10.klasse-elevene. En markering av at de er det første kullet avgangselever på nye Fløysbonn skole...... Med tekstlinjene ”It was twenty years ago today..” fra Beatles Sgt. Peppers.. album er rammene lagt 20 år tilbake til 1984. En skikkelig 80’s fest med alt tilbehør.. Artister som Madonna, Michael Jackson, Donna Summer, Bruce Springsteen, The Bangles o.a. Filmer som Ghostbusters, St. Elmoes fire og Beverly Hills cop.

Tv-serier som The Muppets, M*A*S*H og Miami Vice. Dataspill, generation X, Georg Orwell, Microsoft og Mc Donalds. For ikke å snakke om internasjonal politikk, Regan, Gorbatsjov, Falklandsøyene  og Tsjernobyll-katastrofen.

Så skjer det under festens gang at noen elever husker at Bob Geldof fra den irske gruppen The Boomtown Rats startet en innsamlingsaksjon i forbindelse med en tørkekatastrofe i Afrika. Band Aid ble den kalt, og den samlet alle de mest kjente britiske artistene, alt fra Paul Mc Cartney til U2. Året etter gjorde man tilsvarende i USA med Live Aid og et formidabelt stjernegalleri. Til sammen ble dette hundrevis millioner av dollar. Etiopia var da et prioritert land.

Opplyste Fløysbonnelever vet at forholdene i Afrika nå er verre enn noensinne, både matmangel, tørke, aids og mangel på elementære medisner. Problemet nå er at alle verdens kameralinser er i Irak, Afghanistan, Russland eller Midtøsten. Problemene i Afrika er nå større enn noensinne, men verden har ikke tid til dette. Det står på en måte ikke i lenger i pressens manus, kanskje er katastrofen for overveldende. Dermed får avgangs-festen for 10.klasse-elevene en helt annen dimensjon. Fløysbonn for Afrika, ”Bonn Aid.”

Elevrådet kontakter rektor, og man organiserer et samarbeide med Frelsesarmeen, noe Fløysbonn skole også har gjort tidligere i forbindelse med O.D.-liknende prosjekter. Man blinker ut Swaziland helt syd i Afrika hvor Frelsesarmeen har utdanningsprosjekter rettet mot ungdom som har mistet sine foreldre, og alt overskudd av ”Bonn Aid” prosjektet går til disse ungdommene. Dermed er det klart for konsert bl.a. med ”Do they know it’s christmas” og “We are the world”.

Årets Fløysbonnmusikal omfatter samtlige elever og lærere, da det også organiseres dagsverk-arbeid og innsamlingsaksjon, salgsmesse og utstilling. Alt dette sammen med musikaloverskuddet går til Frelsesarmeen og ungdommene i Swaziland.
Fløysbonnmusikalen 2004:       Bonn Aid - generation X
"Tidenes beste Fløysbonnmusikal."  (Lokalavisen)
"Man får frysninger nedover ryggen."  (ØB)
Startside
Bonn Aid musikalen var også en ordentlig "Band Aid" historie organisert av elever og lærere ved Fløysbonn skole.

Bob Geldof satset på hjelp til Etiopia i 1984, mens Fløysbonn satset på hjelp til hiv-rammende barn og unge i Swaziland.


Her ser vi stolte elever overrekke Frelsesarmeen en sjekk på kr. 86.600,- som et synlig bevis på at musikalen ikke bare var en kunstnerisk suksess, men var også en medmenneskelig manifestasjon av ungdammene på Fløysbonn skole.
Se video
Aksjonen fikk store oppslag