Startside
Heder og ære til Fløysbonnmusikalen 
Bl.a. Fløysbonn-musikalen medførte  til at Sigurd Dancke ble utnevnt til årets navn 1995, etter "Mandy's", av Lokalavisen Oppegård og dens lesere.
Den første kultur-institusjon i Oppegård kommune som mottar Samfunnshusets kulturpris på 
kr. 25.000,-. 
De fire Rotary-klubbene i Oppegård har bestemt seg for å gi deler av overskuddet fra den årlige Bokmessen i Kolben til Fløysbonnmusikalen. 

Da det ble kjent at musikalen sto i fare for å bli nedlagt, betsemte de seg for å hjelpe til med kr. 25.000,-. Rotarianere i Oppegård ser på musikalen som et meget verdifullt ungdoms-tiltak, og en unik mulighet for alle typer ungdom å finne sin plass, også på livets scene.
(Kolbotn 22.09.12).
(Kolbotn 2005)