Startside
Det var mot slutten av 80-tallet at et 20-talls ungdommer valgte en spesiell løsning da de skulle presentere en prosjektoppgave som het ”Krig og fred”. Med selvskrevne tekster sang de og danset de til sitt eget orkester. Det hele bundet sammen med dialoger fremført som skuespill, og resultatet var imponerende. Ungdommene oppdaget magien i denne type samarbeid, og det endte med at de sendte en søknad til rektor om å opprette musikk, dans, drama som valgfag ved skolen. Samtidig meldte hele elevgruppen seg på til valgfaget slik at elevgrunnlaget var sikret. Slik startet Fløysbonnmusikalen, og den første oppsetningen var ”Papagayaekspressen” i 1989. 

Siden har det blitt en tradisjon at Fløysbonnmusikalen alltid spilles en uke rundt påsketider med 2 forestillinger pr. dag. Alt arbeid frem mot premieren er regulert med et sett verdibegreper som til enhver tid medfører tydelige valg og praktiske konsekvenser: begeistring, nærhet, ulikhet og filosofi.


Begeistring forutsetter positiv kommunikasjon, opplevelser og et godt resultat.
Positiv kommunikasjon betyr at man oppmuntrer hverandre med positive tilbakemeldinger på det som fungerer bra, og man unnlater å legge vekt på det som ikke går så bra. Ha omsorg for hverandre. 
Opplevelser man har felles styrker samholdet. Øvinger, måltider, forestillinger, samvær f.eks. bak scenen, ute, på vei til/fra o.s.v. 
Et godt resultat er en konsekvens av at  man  har  et oppriktig ønske og vilje til å vise frem et produkt man er stolt av.

Nærhet forutsetter kontakt, respekt og kommunikasjon.
Kontakt innebærer at alle har tilgang til hverandres bo-adresse, epost-adresse, moblitelefon m.m. 
Respekt viser man ved ikke å mobbe, erte, men å godta ulikheter. Man gjør ikke narr av hverandre 
p.g.a. ytringer, utseende, meninger/livssyn, personlig smak o.a.
Kommunikasjon må til for å lære og for å få kontakt med andre. Man snakker med hverandre, lytter til hverandre, tekster, mailer og besøker hverandre.

Ulikhet medfører bredere kompetanse, flere kombinasjoner og deling av ulik erfaring.
Bredere kompetanse betyr at ulike personer representerer et mangfold kunnskap og erfaring.
Flere kombinasjoner vil si at man har større mulighet til å optimalisere teamene/gruppene.
Dele erfaring – å dele erfaring med hverandre gjør at alle lærer mer, man utvikler seg. Celledeling er som kjent en forutsetning for vekst.

Filosofi handler om årsak og sammenheng, visualisering og magi.
Årsak og sammenheng – det er mange komponenter i mennesket som stadig trenger å bli behandlet med omsorg og omtanke, smøring og drivstoff. Man kan ikke true noe/noen til å virke.
Visualisering er evnen til å se seg selv i en sterkt ønsket situasjon, f.eks. som stjernen i showet.
Magi er en udefinerbar kraft som kan oppstå i en gruppe som resultat av spesiell atmosfære, entusiasme, ønsker og drømmer, her finnes også ofte en egen stammekultur tuftet på fellesskap, felles opplevelser og felles mål. 


Konsekvensene av alt dette er personlig utvikling, trivsel, venner og et kjempeshow. 
​           Vi voksne håper også på en smule magi, vi jobber tross alt med ungdom i rampelyset!

Dette er Fløysbonnmusikalen:

"Ungdom i rampelyset"