Tidligere musikaler
Dette mener  pressen
Nr.23!
  Musikalsuksess for Fløysbonnelevene
Hederspriser
Oppegårdsanger
Dette er Fløysbonnmusikalen
Fløysbonn ungdomsskole
Fløysbonnmusikalen 2024:
Still Standing
Fløysbonnmusikalens MAGI i 20 år!
        (ØB gjør en stor oppdagelse i 2008)
Flink - Flinkere - Fløysbonn
      (ØB bøyer adjektiver i 2010)
Spilles i Kolben, sal 1, 15. og 16. mars.
Se video
Ny musikal-general fra 2022:
Sondre Dragland. Han har vært 
med i generalstaben i mange år...
Han var selv musikal-elev i 1999
og i 2000. (Se tidligere musikaler.)