Tidligere musikaler
Dette mener  pressen
Nr.23!
  Flink, flinkere, Fløysbonn
Fløysbonn-musikalens magi i 20 år!
Hederspriser

Fløysbonnmusikalen 2021
Oppegårdsanger
Kontaktinfo
Spilles i Kolben  22. - 25. mars kl. 19.00
Dette er Fløysbonnmusikalen
FM-øving 2021
Fløysbonn skole
Fløysbonnmusikal nr. 32 blir spesiell. Korona-krisen satte jo en stopper for oppføring av 2020-musikalen før påske, men vi rakk noen opptredener på skolen med ulike sanger og danser før alt stengte ned. (Sjekk lenken til "Rock the Boat".)

Fløysbonnmusikalen 2021: «A kind of Magic… Musicals» blir en fantastisk reise gjennom rocke-musical historien. Hair, Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Show, Grease, Chess, Flashdance, Mamma Mia, Jersey Boys for å nevne noen… 

Vi håper virkelig at vi ikke får korona-problematikken midt i fleisen nok en gang, men at 2021 kan bli et tilnærmet normal-år. Da kan vi nok en gang fylle Kolben med et entusiastisk publikum. Håper vi sees!
FM2020: Utdrag fra 
"Rock the Boat"
musikktema.com